หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
 

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 และข้อ 19 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 บัดนี้ได้หมดเขตการรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.38 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player